Blíží se rekonstrukce "Benešáku", omezení se dotkne i MHD!

19.01.2018

Druhý nejstarší most v Ústí nad Labem, který spojuje centrum města se čtvrtí Střekov, se dočká rozsáhlé opravy. Jeho stav je totiž v současné době havarijní. Rozsáhlá rekonstrukce mostu z roku 1936 začne již příští rok. Současně se zahájením opravy se tato důležitá silniční tepna zcela uzavře na celé dva roky, životnost mostu se po dokončení veškerých oprav prodlouží o celých 50 let.

Částečné komplikace v dopravě MHD však cestující čekají zřejmě již od letošního března. "Správa a údržba silnic pracuje na koncepci řízení dopravy a projektu na světelnou signalizaci a videodetekci pro svedení MHD do středního pruhu. Světelná signalizace a videodetekce by měla být provedena do konce března roku 2018. Tyto práce přijdou kraj na 16 943 398,- Kč." uvádí web ŽÍTÚSTÍ.cz , z toho lze usuzovat, že může docházet ke zpoždění jak trolejbusových, tak ale i autobusových linek směřující na Střekov, které, podle výše uvedené citace, budou po mostě jezdit pouze kyvadlově.

S uzavřením mostu pro veškerou silniční dopravu v roce 2019 nastanou velké komplikace pro ústeckou městskou hromadnou dopravu. Z tohoto důvodu se Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. rozhodl vypsat výběrové řízení na dodání celkem 9 kloubových parciálních trolejbusů, které budou nasazeny na trolejbusové linky 60 a 62, které obsluhují právě městskou čtvrť Střekov. Vozy na těchto linkách v úseku Mírová/Globus - Hlavní nádraží využijí klasický odběr elektrické energie z trolejového vedení. V zastávce Hlavní nádraží dojde na základě pokynu řidiče z kabiny k automatickému stažení sběračů a přepnutí získávání zdroje energie z trolejového vedení na trakční baterie. Vozy dále budou pokračovat od zastávky Hlavní nádraží přes křižovatku Předmostí a U pěti oblouků na Mariánský most. Odtud vozy sjedou k zastávce Závody průmyslové automatizace, kde dojde k opětovnému napojení sběračů k trolejovému vedení a vozidla se vydají dále po své běžné trase až na svojí konečnou zastávku Karla IV. . 

Kdo výběrové řízení vyhraje, zatím není jasné. Dopravní podnik však požaduje, aby tato nová vozidla byla vybavena celovozovou klimatizací pro cestující. Po úspěšném dokončení výběrového řízení má firma 400 denní lhůtu na výrobu vozidel. 

Po uzavření "Benešáku" bude veškerá silniční doprava odkázána na Mariánský most, dá se tedy předpokládat, že se budou tvořit značné kolony aut a i MHD bude nabírat několikaminutové zpoždění.